Skip to content
seguridad en normativa atex - Granollers

Com afecta la normativa ATEX?

La seguretat dels treballadors en entorns laborals és important, però si aquests treballadors desenvolupen la seva activitat en un ambient perillós, la protecció de la seva salut també és imprescindible. La normativa ATEX s’encarrega de garantir que qualsevol acció que es dugui a terme en un entorn amb atmosferes explosives sigui segura per a qui la desenvolupi.

Coneixent la normativa ATEX

ATEX pot sonar desconegut, però respon a zones altament perilloses i explosives. Existeixen realitats laborals que per la naturalesa de la seva activitat són susceptibles de crear mitjans carregats de gasos, líquids o pólvores que poden arribar a explotar. La seguretat dels treballadors es pot veure compromesa únicament per fer coincidir en el mateix lloc una font d’ignició, una matèria inflamable i oxigen.

Des de 2003 les empreses estan obligades a garantir un entorn segur per als empleats en ambients amb atmosferes explosives, així com a donar-los a conèixer les mesures de seguretat en cas d’emergència. La normativa ATEX 2014/34/EU recau sobre els equips que s’utilitzen i els fabricants i proveïdors que són responsables i la normativa ATEX 1999/92/EG sobre les mesures a tenir en compte per a protegir la seguretat i salut dels treballadors que puguin veure’s exposats a aquestes atmosferes explosives definint quines tècniques, documents i classificacions han de tenir en compte en el moment d’entrar en zones perilloses.

SEE Solutions recomana seguir els principis fonamentals de la normativa ATEX a totes aquelles empreses relacionades amb activitats potencialment perilloses i explosives com: mineries, granges, zones exteriors on s’acumulen gasos, centrals, indústries, gasolineres… De manera genèrica, s’avancen 4 consells de protecció per a la seguretat i salut.

4 consells de seguretat per a treballs amb atmosferes explosives

Hi ha molta informació disponible sobre la normativa ATEX, així i tot hi ha 4 consells bàsics per a qualsevol activitat:

  1. Conèixer la normativa ATEX ajudarà les empreses a garantir la seguretat de treballadors, aconseguint així reduir al mínim els accidents laborals.
  2. Adquirir productes ATEX que estiguin certificats (CE) i classificar els riscos en les institucions ajuda a estalviar recursos de temps i diners.
  3. Gestionar de manera eficaç els gasos, els líquids inflamables i la pols combustible prevé els riscos laborals i el funcionament dels productes ATEX.
  4. Cuidar l’entorn laboral compleix un avantatge competitiu entorn d’altres societats, tant en la venda dels seus serveis com en la imatge externa dels treballadors.

La seguretat sempre és el primer, però en treballs amb atmosferes explosives adquireix una importància fins i tot major. Els centres de treball són els responsables de garantir que cada espai classificat com potencialment perillós i les eines que entrin en ell no siguin perillosos. Per a això hi ha normatives que classifiquen les zones (de 0 o 20, les més perilloses, a 2 o 22 les menys perilloses segons es tracti de pols acumulada o gasos/vapors), i les eines o màquines segons la naturalesa del treball.

En conclusió, entendre la normativa ATEX i garantir la protecció de la salut és responsabilitat de les empreses i SEE Solutions ajuda a tenir clar on la falta de prevenció pot acabar amb un desastre per a la seguretat i salut d’un treballador i per a la pròpia activitat i organització. Per a saber més sobre zones ATEX pot conèixer els serveis disponibles, contactar amb nosaltres o seguir les xarxes socials.

Back To Top