Skip to content
direcció d'obra

En què consisteix la direcció d’obra?

La direcció d’obra és un procés fonamental en l’àmbit de la construcció, ja que garanteix el correcte desenvolupament i la finalització en termini de cada projecte constructiu.

Tot i això, només els experts coneixen en profunditat què és, quins objectius persegueix i com es duu a terme. Culminar amb encert aquesta fase és el punt de partida perfecte per garantir l’ òptima gestió de cada construcció.

A què s’anomena direcció d’obra i quins objectius persegueix?

Per valorar en la mesura correcte qualsevol etapa d’una actuació tècnica, cal conèixer quina funció exerceix i com se substància la direcció d’obra. En aquest apartat, es detallen els aspectes més reveladors d’aquesta pràctica imprescindible en la gestió de construcció actual .

Definició

Aquest procés indispensable en gestionar projectes constructius consisteix a supervisar i controlar totes les activitats relacionades amb la construcció. Comprèn, per tant, des de l’inici fins al lliurament final de l’obra.

Finalitat

El seu principal objectiu és garantir que el projecte s’emprengui de forma eficient i exitosa. Això és, d’acord amb els estàndards de qualitat plantejats, en els terminis establerts i dins del pressupost assignat.

Alhora, busca assegurar el compliment de les normatives i regulacions vigents, alhora que vetlla per la seguretat dels treballadors i dels usuaris. Dit d’una altra manera, es centra en aconseguir una execució amb èxit del projecte, minimitzant els riscos i maximitzant els resultats esperats.

Enfocament i desenvolupament

La direcció d’obres és sempre una tasca complexa que exigeix atresorar coneixements tècnics i habilitats de lideratge, sense oblidar la capacitat per coordinar de manera efectiva tots els implicats en el procés constructiu.

Tenint present que els seus objectius són garantir l’eficiència, la qualitat i l’èxit del projecte, comprèn diverses etapes de construcció:

  1. Estudi i anàlisi del projecte. Es concreten els objectius, els terminis i els recursos requerits.
  2. Execució. Es coordina i supervisa el treball dels diferents equips involucrats a la construcció. Per això es fan inspeccions periòdiques per tal d’assegurar el compliment dels estàndards de qualitat i seguretat.
  3. Tancament. Es verifica que tots els aspectes del projecte han estat executats correctament abans de procedir amb el lliurament final.

En definitiva, aquest enfocament facilita una gestió eficient i efectiva de totes i cadascuna de les etapes que componen el procés constructiu.

See Solutions, el millor aliat en projectes constructius

L’exercici d’aquesta activitat tan decisiva ha de recaure en una empresa experimentada i amb un alt nivell d’especialització. A See Solutions som una opció més que recomanable per l´extensa trajectòria d’èxit que acumulem en aquest camp.

Quan es busca un aliat de garanties, el nostre equip de professionals altament capacitats és sinònim d’eficiència i qualitat. D’aquesta manera, podem proporcionar una excel·lent col·laboració tècnica en obres .

Des de la planificació i la coordinació inicial fins a la supervisió i el control de l’execució, aconseguim que els objectius del projecte s’assoleixin òptimament. A més, fem que la direcció d’obra s’adapti a les necessitats específiques de cada client, ja que proveïm solucions a mida .

Back To Top