Skip to content

En què consisteix la gestió del patrimoni immobiliari?

La gestió del patrimoni immobiliari és crucial per evitar tota mena de problemes. En dur-la a terme, una empresa o particular es posarà en mans de professionals experimentats. Gràcies a ells, els béns es mantenen en perfectes condicions i se’ls treu el màxim profit.

Què és la gestió del patrimoni immobiliari?

Fa referència a un conjunt de pràctiques i estratègies utilitzades per administrar de manera efectiva i rendible les propietats immobiliàries d’una persona, empresa, família o entitat. Aquest patrimoni pot incloure una àmplia varietat d’actius, com ara terrenys i edificis comercials, residencials o industrials, entre d’altres. Sense l’administració deguda, no seria possible maximitzar el valor i els beneficis financers al llarg del temps.

Una bona gestió passa per fer una planificació dels béns immobiliaris. Gràcies a ella, es desenvolupa la manera com es controlaran. Això abasta des de l’adquisició i la venda de les propietats a la supervisió dels llogaters, si n’hi hagués. També es recull el manteniment necessari i es verifica el compliment de les normatives locals i estatals.

Sense una gestió professional i adequada, els propietaris no aconseguirien els millors resultats. Com que no es podia dedicar a les tasques d’administració, es perdrien nombroses oportunitats. A més, es dificulta atenir-se als problemes que es puguin donar, com és el cas dels legals. De fet, aquests últims acabaran per sorgir en desconèixer les lleis que s’apliquen o els canvis que s’hi hagin fet.

Tràmits i certificats necessaris per gestionar el patrimoni immobiliari

Gestionar el patrimoni immobiliari requereix fer una sèrie de tràmits i certificats. En tenir-ne, s’eviten problemes amb les administracions i es garanteix la legalitat de qualsevol activitat. Dentre tots, els següents són els més importants.

Títol de propietat

És el document essencial que acredita que una persona física o jurídica és la propietària de l’immoble. És la demostració legal que qui diu que és l’amo realment ho és. En posseir-lo, és possible delegar les funcions d’administració en professionals.

Certificat deficiència energètica

Es tracta d’un certificat que ha guanyat en importància els darrers anys. De fet, en el futur podria ser essencial atesos els plans de la Unió Europea. Per a l’any 2030, les autoritats comunitàries prohibiran la venda o el lloguer d’habitatges amb baixa qualificació energètica. Per tant, convé deixar en mans de professionals treure el màxim profit a l’immoble.

Cèdula d’habitabilitat

Aquest document certifica que un habitatge compleix els requisits legals i tècnics necessaris per ser habitat de forma segura i adequada. En cas de fer una compra o venda, contribuirà a demostrar que es donen uns estàndards mínims de qualitat i habitabilitat.

Amb una bona gestió del patrimoni immobiliari, es guanya tranquil·litat i seguretat. Es disposa de tots els certificats i se simplifica superar qualsevol tràmit. Al capdavall, es compta amb suport professional i especialitzat. Si necessites ajuda, a SEE Solutions t’estem esperant. No dubtis a contactar-nos!

 

Back To Top